HOME > Lecture > Strategic Management  
 
 
  │Search│
NO. F. 제 목 성명 학번 제출일자
98  3장 기업의 외부환경분석(스탠포드조) 정재훈 2013703104 2014-03-29
97  2장 발표자료(글로벌경영환경하의 기업의 목표와 지배구조... 안상민 2013703070 2014-03-28
96  카이로스 조 발표자료 2 (한국기업의 신성장 전략) 송천석 2014703058 2014-03-20
95  카이로스 조 발표자료 1(한국기업성장50년) 송천석 2014703058 2014-03-20
94  경영전략 조편성 (아우라) 권태경 2013703010 2014-03-20
93  4조 팀명세서입니다. 박연홍 2009034062 2013-12-26
92  3조입니다 이지연 2009034140 2012-12-24
91  2조입니다. 이한율 2005033134 2012-12-21
90  4조입니다. 조성심 2010034242 2012-12-20
89  1조입니다 김희일 2008012006 2012-12-20
88  "GABBY STYLE" Case Analysis (... 박건우 2008034063 2012-12-14
87  Case of IKEA sukunfeng 2010002070 2012-12-13
86  (Eurasian) case study of IKEA 이창규 2010034139 2012-12-11
85  (EURASIAN) Case Study of Samsu... 이창규 2010034139 2012-12-11
84  Team GSK2 Formula 1 Constructo... Kyle 2010022127 2012-11-13
83  GSK2 정이레 2009034164 2012-11-13
82  SABMiller 정이레 2009034164 2012-11-13
81  Team Eurasian Case Study SABMi... 우효빈 2010034139 2012-10-30
80  Team Eurasian Case Study Ryana... 우효빈 2010034139 2012-10-30
79  LEGO Case Study_Global Edition 옥서현 2008034107 2012-10-18
[1] 2 [3] [4] [5] [6]